ברכה לשנת 2010 החדשה

ברכה לראש השנה תש"ע

עוד גירסה לברכת שנה טובה תש"ע

סקיצה עבור ספר לילדים. סיפור עצוב

איורים בסגנונן סיני, לספר ילדים המשלב סיפורים סיניים בנושא רפואה ובריאות וחכמת חיים. מאת ד"ר גדעון רון

עוד איורים סיניים

detail

פיתוח דמות, ילד-מלך

adult Merlin

young Merlin

character design - audition in watercolors

character design - audition in gouache

first kiss card

כיפה אדומה - בסגנון של המאיירת AnnaLaura Cantone

"זמיר נולד"

"איור למשלי קרילוב - "החתול והזמיר

ציפורים

פרוייקט "הגמד והפטריה" - איור דיגיטלי

"Pil, Pila, Pilpel and Pilpelet"
Children's book
page 1-2

"Pil, Pila, Pilpel and Pilpelet"
Children's book
page 3-4

"Pil, Pila, Pilpel and Pilpelet"
Children's book
page 5-6

"Pil, Pila, Pilpel and Pilpelet"
Children's book
page 7-8

"Pil, Pila, Pilpel and Pilpelet"
Children's book
page 9-10

"Pil, Pila, Pilpel and Pilpelet"
Children's book
page 11-12

"Pil, Pila, Pilpel and Pilpelet"
Children's book
page 13-14

"Pil, Pila, Pilpel and Pilpelet"
Children's book
page 15-16

איור שעשיתי בתור ברכה ליום הולדת של בעלי, שמבשל נפלא

Moris
character development in defferent techniques

Moris, his wonderful story
page 1

Moris, his wonderful story
page 2

Moris, his wonderful story
page 3

Moris, his wonderful story
page 4

Moris and his inviroment
colored pencils

Moris and his inviroment
ink and watercolors

there has to be fish....
exersize 1

there has to be fish....
exersize 2

brains exersize

colored pencils on black board

scrach board

colored pencils on black board

scrach board